ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 

Παραγωγή Διαφημίσεων
Τηλεοπτικών spots
Ραδιοφωνικών spots

Online Advertising
E-mail Marketing
Social Media Marketing
Search Engine Optimization
Mobile Marketing

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων
Συνέδρια, Ημερίδες, Εκθέσεις , Εκδηλώσεις, Happenings

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Συναυλίες, Επιδείξεις Μόδας, Εγκαίνια κ.ά.

Direct Mail Marketing

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης Πωλήσεων

Account management - Σύμβουλοι Πελατών
Εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Intercom συνεργάζονται στενά με τους πελάτες μας, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις τόσο σε επικοινωνιακό, όσο και σε δημιουργικό επίπεδο.

Υπηρεσίες στρατηγικής Marketing
Για να πετύχει το μήνυμα το στόχο του επιβάλλεται πρωτίστως να εντοπιστούν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που διαφαίνονται για τον εκάστοτε πελάτη, να καθορισθεί το target group στο οποίο ο πελάτης απευθύνεται, να σχεδιαστεί η ιδέα που πρέπει να μεταδοθεί στους καταναλωτές για το brand name και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Προγραμματισμός και αγορά Διαφημιστικών Μέσων
Το τμήμα Media της Intercom διαπραγματεύεται με τα Μέσα ώστε να πετύχει τη μέγιστη διαφημιστική απόδοση, προτείνει το ιδανικό budget για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, εντοπίζει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά χώρου και χρόνου στα Μέσα και γενικότερα παρακολουθεί την καλή εκτέλεση του προγράμματος.

Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς
Θέση της εταιρείας στο μυαλό του καταναλωτή και της αγοράς
Lifestyles
Χρήση Μέσων ανά ηλικία και προϊόν
Συμπεριφορά καταναλωτών στην αγορά-στόχο

active³ 4.8 · © 2000 - 2011 Designed & Developed by Intercom · Όροι χρήσης